FORSIDE   Historien   Om os  

Historisk Foredragsforening

Historisk Foredragsforening Odense er for dig der der elsker historiske foredrag med kompetente foredragsholdere.
Vi Bevarer Ordet er vores vision for det gode historiske foredrag.

Historien fylder meget hos os men også foredrag om filosofi, journalistik, politik og arkæologi bliver behandlet.

   Hidtorisk Foredragsforening vender tilbage i efteråret 2024 med nye spændende foredrag.

Køn, Sex og Guder i Oldtidens Verden - Foredrag 23. maj 2024 kl 19,30

BEMÆRK Foredrag afholdes på SDU lokale U48 - mød op ved hovedindgang - der tager vi imod.

Historisk Foredragsforening - Vi bevarer ordet gennem foredrag i Odense Tobias Bang Østergaard, cand.mag. i Historie og Oldtidskundskab og Frederik Hirsborg Petersen er stud.mag. i Oldtidskundskab og Engelsk på SDU.

Oldtidens verden er fyldt med historier om guder og sex. Nogle er sjove, nogle er spændende og nogle er dybt tragiske.
Men hvorfor spiller disse historier så stor en rolle for oldtidens mennesker? Hvorfor interreser oldtidens mennesker sig for gudernes kønsliv? Og hvad fortæller disse myter om de oldgrækere som om bålet har ligget og kikket op i stjernehimlen og forestillet sig Orion evigt jagende sine udkårende?

Det er blot nogle af de spørgsmål vi vil forsøge at svare på i dette foredrag.

Om Episk Selskab:
Tag med på en episk rejse ind i den gamle græske og romerske verden.

Episk Selskab er en podcast dedikeret til at formidle vigtige og underholdende historier fra oldtiden. Den dykker ned i de betagende civilisationer, hvor filosofi, krig, kunst, politik og mytologi flettes sammen og skaber en fascinerende mosaik af historie.
Værterne er Tobias Bang Østergaard og Frederik Hirsborg Petersen.
Foredraget bliver også uploadet på Spotify - Episk Selskab til senere lytning.

Forårets foredrag 2024

14. marts 2024 Kongelige Abdikationer - Abdikationer gennem historien - Michael Bregnsbo, lektor, SDU

18. april: Nederlaget i 1864 og hvordan det formede Danmark
med Jens Lei Wendel-Hansen, Editonsfilolog, Center for Grundtvigforskning, Aarhus Universitet

2. maj Det Romerske Imperium med Jesper Majbom Madsen, professor, SDU

23. maj Episk Selskab – Vores Oldtidspodcast med Frederik Hirsborg Petersen og Tobias Østergaard Bang

Foredrag begynder kl 19.30 i Historiens Hus.
Entre: kr. 20 for medlemmer og kr. 50 for ikke medlemmer - Medlemskab 1 år kr. 50
TIDLIGERE FOREDRAG

Det Romerske Imperium - Foredrag 2. maj 2024

Frihed fra demokratiet? Den ideelle forfatningsform for Rom i Cassius Dios Romhistorie.
Jesper Majbom Madsen, professor, SDU Historisk Foredragsforening - Vi bevarer ordet gennem foredrag i Odense

Vi skal i dette foredrag høre mere om, hvad der ifølge historikeren Cassius Dio var den ideelle forfatning for en stat af Roms styrke. Når man læser Cassius Dio, så tyder meget på, at han som så mange andre historikere i romersk kejsertid foretrak en monarkisk forfatningsform. Kritikerne af det synspunkt har dog ret i, at vores historiker ikke bare var opmærksom på monarkiets mangler - han var heller ikke kun kritisk overfor den romerske republik. Forskere har fokuseret på de samme få passager siden midten af det 20. årh. Det er nu tid til at brede studiet af Dios forfatningssyn ud og læse hele værket for dermed at afgøre, om Dio så republikken som et levedygtigt alternativ til monarkiet.

Jesper Majbom Madsen er professor i Antikkens historie ved Syddansk Universitet. Han forsker bl.a. i græsk-romersk historiografi.Nederlaget i 1864 og hvordan det formede Danmark 18. april 2024

Jens Lei Wendel-Hansen, Editonsfilolog, Center for Grundtvigforskning, Aarhus Universitet med bogen
De træer, de drypper endnu. 1864 i dansk politik Historisk Foredragsforening - Vi bevarer ordet gennem foredrag i Odense
Med foredraget Nederlaget i 1864 og hvordan det formede Danmark belyser vi det traume der opstod efter nederlaget og som holdt sig helt op til år 2003 hvor statsminister Anders Fogh Rasmussen endegyldigt forlod det gamle traume.
Nederlaget i 1864 er et dansk traume.
Helt fra fredsaftalen blev indgået i efteråret 1864, har nederlaget stået som en national skæbnestund og har de følgende 160 år påvirket danskernes måde at se sig selv og deres land på. Det ses også i markant grad i dansk politik. Nederlaget er i tidens løb blevet brugt som argument for både militær oprustning og nedrustning, for både udenrigspolitisk passivitet og aktivisme og for både at afmontere og konsolidere det danske demokrati – og for at bygge en Storebæltsbro og tage sig sammen i klimakampen.

Ph.d. Jens Lei Wendel-Hansen præsenterer med udgangspunkt i sin bog ”De træer, de drypper endnu. 1864 i dansk politik” nederlagets politiske erindringshistorie, de store fortællinger om nederlaget og deres betydning for danskernes opfattelse af sig selv og verden.KONGELIGE ABDIKATIONER 14. marts 2024

Michael Bregnsbo, lektor, SDU Historisk Foredragsforening - Vi bevarer ordet gennem foredrag i Odense
I januar 2024 abdicerede dronning Margrethe II, og det var første gang siden 1046, at en dansk monark frivilligt frasagde sig sin stilling. Abdikationen og overdragelsen af tronen til næste generation er en tendens, som er ved at blive fremherskende i en del andre moderne, vesteuropæiske monarkier.

I foredraget vil der blive set på abdikationer gennem historien set i lyset af monarkiinstitutionens udvikling generelt.
Hvorfor og hvornår har tidligere tiders monarker valgt at abdicere?
Skal den nye trend med abdikationer til fordel for næste generation ses som en tilpasning af monarkiet i det moderne samfund eller er det noget, der på sigt kan undergrave monarkiet som institution?Historisk Foredragsforening foredrag 2023

Julens historie den 14. december - AFLYST

Sigrid Lundblad, cand.mag. Øsfyns Museer kommer til Historiens Hus og giver os et spændende indblik i julens historie.16. november: Bobruisk (Belarus) 1941-44 – Tysk besættelsespolitik i de sovjetiske områder og danske SS-frivillige i nazistiske folkedrabsforbrydelser?

(dette foredrag blev flyttet fra 23 november>
Therkel Stræde, lektor emeritus,
Bobruisk 1941-44: tyske forbrydelser på besat sovjetisk territorium – og den danske deltagelse i disse. Bobruisk (Belarus) 1941-44: hvad kan regionale og mikrohistoriske studier fortælle os om den tyske besættelsespolitik i de sovjetiske områder og om danske SS-frivilliges deltagelse i de nazistiske folkedrabsforbrydelser?
Therkel Stræde (lektor emeritus i samtidshistorie, SDU) har undersøgt emnet sammen med Dennis Larsen (museumsinspektør, Nationalmuseet/Frøslevlejren). De udgav i 2014 bogen ”En skole i vold. Bobruisk 1941-44”). Therkel vil præsentere resultaterne og diskutere deres holdbarhed i lyset af senere forskning. ( se også https://nnhs.dk ) Det foregår på SDU i lokale U82 og der er fri entré, samt kaffe og kage!
------ Pga. SDU’s regler for adgang efter almindelig åbningstid, er det ikke muligt at komme ind uden studiekort. Der vil derfor stå nogen klar ved SDU hovedindgang til at tage imod jer fra kl. 19:15.

26. oktober: Vis mig dit speciale!

Tre nyuddannede cand.mag.’er fra Historie kommer og fortæller om deres specialer. - Historiens HusHomers guder: Religion og fortællekunst i Homers episke værker

Marcel Lysgaard Lech holder foredrag Torsdag d. 11. Maj kl 19,30 Historisk Foredragsforening - VI BEVARER ORDET med foredrag i Odense

Hos Homer sker intet uden guders indblanden, men skal vi forstå dette som en religiøs erfaring eller som en god fortælling. Og gør det nogen forskel?

Vi skal se på hvordan guderne griber ind i konflikten om Troja og menneskernes reaktioner derpå. Vi skal også se på hvordan guder kan have yndlingshelte, og hvad der sker når heltene ikke gør som guderne vil. Og så skal vi naturligvis se på verdens først og til stadighed mest upassende utroskabskatalog af ingen anden end selveste Zeus.

Foredraget vil med udgangspunkt i Homers Iliade og Odyssé vise hvordan hvorledes mennesker og guder langsomt men sikkert skilles fra hinanden.

Marcel Lysgaard Lech er PhD i Klassisk græsk og lektor ved klassiske studier, SDU. Forsker i øjeblikket i senantikkens brug af Homer og er kendt som oversætter af græske tragedier, komedier, Platon, Aristoteles mm.

Foredraget begynder kl 19.30 i Historiens Hus. Pris: 50kr (inkl. te/kaffe) og som altid kun 20kr for medlemmer.

5 Mini foredrag på SDU - af studerende - Torsdag den 13. April 2023 Kl: 19.30

Lokale U14 på Syddansk Universitet

Historisk Foredragsforening - VI BEVARER ORDET med foredrag i Odense

VÆGTER-PROJEKT - Per Henrik Jepsen

Manus til ny bog "om Vægterne i Odense og det øvrige kongerige” samt en omfattende ”Vægter-videns-database”, søgbar for vægterne rundt om i landets vægterbyer og for slægtsforskere, historie-studerende m.fl."
Historisk Foredragsforening - VI BEVARER ORDET med foredrag i Odense

Ulriksholm en kongelig forbindelse - Rasmus Høj Larsen

Ulriksholm ligger smukt placeret ved Kerteminde knor, og de fredfyldte omgivelser røber ikke meget om slottets stormfyldte historie. Det er en historie om kongelige eskapader, og bastarder, politisk ambitiøse kvinder, og kampen for magt og indflydelse. Foredraget er en tour de force gennem slottets første årtier, hvor Christian d. 4 møder sin sidste elsker Vibeke Kruse, deres søn Ulrik Christian Gyldenløve, og hvordan Ulriksholm bliver til som resultat af disse begivenheder.

Historisk Foredragsforening - VI BEVARER ORDET med foredrag i Odense

Bebyggelse, befolkning, bevægelse - Den religiøse mobilitet i antikkens Athen – Emilie Tipsmark

Hvad har en vej, en peplos og et alter til fælles? De er alle en del af en større religiøs mobilitet der danner ramme om den religiøse topografi i Athen i det 5. århundrede f.Kr. Mit foredrag vil forsøge at kaste lys over hvor meget religionen fyldte i den fysiske fremtoning af Athen, ved at se på hvordan religionen påvirkede athenernes opbygning af byen og den daglige mobilitet i samfundet. Dette vil jeg gøre gennem nogle af Athens mest karakteriser religiøse områder og byens ”Intra muros” system.

Historisk Foredragsforening - VI BEVARER ORDET med foredrag i Odense

Historieskrivning i kalenderform - Rasmus Dalsgaard Lund

"Den wittenbergske teolog og reformator, Paul Eber, der nærede stor interesse for historieskrivning, forfattede i midten af 1500-tallet en historisk kalender, der skulle oplyse læseren om de vigtigste historiske begivenheder i Europas historie. Udvalget af historiske begivenheder i kalenderen skiftede med tiden karakter, så der i stadig højere grad var tale om forkyndelse af et særligt protestantisk historiesyn. kalenderen, der i dag er gået i glemmebogen var en bestseller i slutningen af 1500-tallet - også i Danmark"Historisk Foredragsforening - VI BEVARER ORDET med foredrag i Odense

Regeringen Frijs' Fald - Lasse Kræmmer

I mit oplæg undersøger jeg, hvordan den nationalliberale avis Dagbladet, den bondevenlige Morgenposten og den konservativt-orienterede, men upartiske, Fyens Stiftstidende behandlede konseilpræsident C.E. Frijs' demission i maj 1870 med fokus på deres holdning til, hvilken rolle Rigsdagen spillede for regeringsførelsen. I oplægget kommer jeg desuden ind på de to tradiotioner inden for dansk historieskrivning, der har haft betydning for, hvordan særligt Forfatningskampen forstås i dag
Kongehuse i krise - gammel vin på nye flasker - Torsdag den 23. Marts 2023 Kl: 19.30

Historisk Foredragsforening - VI BEVARER ORDET med foredrag i Odense Den 23. Marts kommer Michael Bregnsbo og holder foredraget “Kongehuse i krise - gammel vin på nye flasker” 🤴🏻 Kongehuset er et levn fra en tidligere tidsalder og en tidligere politisk-kulturel epoke, som ganske vist har tilpasset sig og søgt at følge med tiden, men hvor der dog er visse fortsat iboende træk fra fortiden.

Michael vil søge at betone, at konflikten mellem dronningen og prins Joachims og hans familie ikke kun er personlig, men det også er et spørgsmål om roller i kongefamilien i almindelighed og i monarkiet i særdeleshed. Og at konflikten afspejler forskellige rollefordelinger, som der er klare paralleller til i fortiden, om end de nu nok bliver udkæmpet med andre midler og på andre faconer end førhen.

Foruden reservens rolle (prins Joachim og prins Harry), så vil han også komme ind på andre kongelige familiemedlemmers rolle før og nu, så som den regerende monark, kronprinsen, en dronning som ægtefælle til kongen, kronprinsens ægtefælles og kronprinsparrets yngre børn etc. etc.

Alt sammen belyst ved historiske eksempler fra danmarkshistorien og fra forskellige europæiske monarkiers historie.

Michael Bregnsbo er historiker og lektor ved Syddansk Universitet. Han er kongehusekspert og har skrevet flere bøger om forholdene i kongehusene i Europa.

Priser:
Entré: 50,- (inkl. te og kaffe)
Men som altid kun 20,- for medlemmer.
Foredraget begynder kl 19.30 i Historiens Hus

Vi glæder os til at se jer!Foredrag med professor Jesper Boldsen SDU torsdag den 9 marts 2023 kl 19,30
      Skeletter - om Individ, familie, samfund og migration i middelalderen

Historisk Foredragsforening - VI BEVARER ORDET med foredrag i Odense I foredraget viser Jesper Boldsen, hvordan man kan bruge både de knoglemæssige og de kemiske spor, som livet har sat til at belyse det enkelte døde menneskes lig, gennem opvæksten og ind i voksenlivet. Det er i nogle tilfælde muligt at beskrive opvækstfamiliens økonomiske vilkår gennem analyser at tænderne, Og det er muligt at se om et menneske, der er begravet på en bykirkegård, faktisk er vokset op i byen eller er indvandret fra en landsby.

Det viser sig, at en relativ stor del af de mennesker, der blev begravet på bykirkegårdene, faktisk var vokset op på landet.

Man regner med at disse indvandrere oplevede en højere dødelighed end de indfødte byboere gjorde. Det betyder, at de mange indvandrere udgjorde en mindre andel af de levende end af de døde mennesker, i byen. Endelig kan vi se effekten af udvandringen fra landsbyerne på fordelingen af alderen ved døden fra landsbykirkegårdene.

Entre: 50 kr. og som altid kun 20 kr. for medlemmer.
Medlemskab koster 50 kr. og gælder 1 år. Der er gratis te/kaffe.Foredrag 23. febr. kl 19,30
Odense i Middelalderen med Lars Bisgaard

Historisk Foredragsforening leverer foredrag i Odense Odense i Middelalderen var en tid med store forandringer, men der ligger stadig mange huse der daterer sig tilbage til Middelalderen.
På denne måde kan man få et godt indblik i Middelalderens levevis. Noget af det spændende ved middelalderen er også, at den er så anderledes og fjern og alligevel kan man stadig opleve det liv man levede gennem de gamle bygninger fra den tid.

Lars Bisgaard vil i dette foredrag fortælle om hændelser der formede Odense som by og hvordan man levede i en dengang større middelalderby. Lars Bisgaard er særdeles kendt med hændelserne i Middelalderen grundet sine mange bøger om emnet.

Der er entré på kr. 50 for ikke-medlemmer og kr. 20 for medlemmer til alle vore foredrag.
Medlemsskab koster kun kr. 50 for 1 år

Alle er velkomne!  Historisk Foredragsforening foredrag 2022

Foredrag den 17 november kl 19,30

Når Staten er Far og Mor

Historisk Foredragsforening leverer foredrag i OdenseSæsonens næste foredrag er med historiker Cecilie Bjerre der fortæller om Danmarks første børnelov i 1905, som betød, at stat og kommuner påtog sig et ansvar for at gribe ind i familier og fjerne børn fra hjemmet, når forældre svigtede, gik bort eller et barn i datidens øjne trængte til (gen-)opdragelse.

I foredraget vil der være fokus på, hvordan børneværnet fungerede som bindeled mellem stat og borgere. Herunder bliver temaer såsom børneværnets praksisser, den førte politik, børneforsorgens bredere historie og barndomssyn berørt, og vi kommer vidt omkring i anbringelsessager fra perioden:

Vi skal både se, hvordan Peter Sabroe i starten af 1900-tallet tog sagen i egen hånd, hvordan forældre forsøgte at få deres børn hjemgivet, og ikke mindst hvordan Charlotte Strandgaard i 1960'erne cyklede rundt på Vesterbros som kredsværge i børneværnet.

Cecilie Bjerre er ph.d. og adjunkt i historie på Syddansk Universitet. Hun har skrevet bogen Når staten er far og mor, der udkom på Syddansk Universitetsforlag i 2021.
Den 12. januar 2023 udkommer bogen Børneloven 1905 som en del af Aarhus Universitetsforlags 100danmarkshistorier

Foredrag er i Historiens Hus med Pris: 50 kr. og som altid kun 20 kr. for medlemmer (medlemskab koster 50 kr. for et år).

Der er gratis te og kaffe.. . . . .Vi Ses..!!

Foredrag den 27 oktober kl 19,30

Svenskekrigene 1657-1660

Historisk Foredragsforening leverer foredrag i OdenseDe to krige mod Sverige 1657-60 kostede nær Danmark livet som selvstændig stat og førte til tabet af Skåne, Halland og Blekinge. Danmark blev besat og hærget, først af svenskerne, så af Danmarks allierede, Polen og Brandenburg. Den svenske konge, Karl 10. Gustav, havde planlagt Danmarks opdeling og kongehusets ødelæggelse samt adelens deportation til De Baltiske Lande. Kun stærk dansk modstand og international undsætning reddede Danmark. I krigens kølvand fulgte epidemier. 25-30 pct. af befolkningen omkom på de tre år.

Fyn blev flere gange centrum for krigsbegivenhederne, og især i krigens slutning blev øen hærget af både venner og fjender. I ”hungervinteren” 1659-60 hærgede landsknægte, sult og sygdomme øen.

Krigene ruinerede Danmark og blev afsættet til enevældens indførelse i 1660. Samtidig forstærkede krigene tendensen mod en centralisering af Danmark. Magtstaten fik et afgørende skub fremad med de dramatiske krige.

Lars Christensen (f. 1970) er ph.d. i historie fra Syddansk Universitet og forfatter til blandt andet bogen Svenskekrigene 1657-60. Danmark på kanten af udslettelse.Foreningen er oprettet i 1986 og udsprunget af historikermiljøet på det daværende Odense Universitet. Det er stadig primært historiestuderende og uddannede historikere i studiemiljøet omkring SDU Syddansk Universitet, der bestyrer foreningen.

Der er entré på kr. 50 for ikke-medlemmer og kr. 20 for medlemmer til alle vore foredrag. Medlemsskab koster kun kr. 50 for 1 år

Alle er velkomne!Sound Souvenirs in China - Kinesiske kampsange i militær og oprør

1 april 2022

Sound Souvenirs in China: On Cultural Politics, Memory and Musical Continuities

Historisk Foredragsforening leverer foredrag i Odense Torsdag d. 21. april med forårets sidste foredrag, hvor professor i Kinesiske Studier ved Aarhus Universitet Andreas Steen fortæller om moderne kinesisk historie og kultur. - - OBS..! foredraget er på engelsk - -

Music has always played an important role in Cina, not only for rituals and entertainment, but also in education and politics. Since the founding of the People’s Republic of China in 1949, the latter two functions have officially become central to music and cultural production.

This presentation focuses on the history of two well-known and distinctive wartime songs: The popular film song “Rose, Rose I love you” (Meigui, meigui wo ai ni), composed and recorded 1940 in cosmopolitan Shanghai, and the revolutionary folksong “The East is Red” (Dongfang hong), written in 1942 by a peasant in the Communist occupied area around Yan’an.

Created at politically and geographical different places and representing different ideologies, the songs’ future depended on the cultural policy of the People’s Republic of China: one was banned, while the other was recorded and promoted to celebrate Mao Zedong and his revolutionary achievements. In China’s post-revolutionary and nostalgic music sphere of the 1990s, both songs began to appear side-by-side in record stores. Today, they exist in various music styles, and continue to circulate as sound souvenirs in different cultural settings.

By contrasting the history of both songs from the 1940s until today, the presentation provides insight into the sensitive and complex relationship between politics, music, and cultural memory in China.

Andreas Steen is Professor in China Studies at Aarhus University, Denmark. His research interests focus on various aspects of modern Chinese history and culture.Danmarks kolonihistorie med økonomisk udbytning og sorte mennesker som slaver

1 marts 2022 Danmarks fortid som kolonimagt Historisk Foredragsforening leverer foredrag i Odense Torsdag den 31. marts kl 19,30 hvor vi sætter fokus på Danmarks fortid som kolonimagt. Vi hører om Danmarks medansvar for økonomisk udbytning af kolonierne og slavegørelse af sorte mennesker.

Foredrag med Michael Bregnsbo som er lektor i historie ved SDU og medforfatter til bog om kolonitiden.

Vi ser også på de uretfærdige og store økonomiske og sociale uligheder med nutidens værdier i vores moderne verden.

Men hvorfor erhvervede Danmark overhovedet kolonier? Hvordan skete det? Hvordan blev de styret? Hvad fik man ud af dem? Og hvorfor og hvordan opgav man atter sine kolonier?

Men hvad er overhovedet en koloni? Foruden de tropiske kolonier har Danmark traditionelt været en del af en større statsdannelse, et imperium, der bestod af en række forskellige territorier. Var territorier som Norge, Island, Færøerne, Grønland, Slesvig og Holsten også kolonier?

Og hvis ikke: hvad var de så? Og hvorved adskilte de sig nærmere bestemt fra de deciderede kolonier?

Michael Bregnsbo er lektor i historie ved SDU og medforfatter til danmarksbindet af Dansk kolonihistorie (Kbh.: Gads Forlag, 2017) og har sammen med Kurt Villads Jensen skrevet Det danske imperium. Storhed og fald (Kbh.: Aschehoug, 2004).Heksejægeren Christian den 4.

Hekse og Hekseprocesser Torsdag d. 10. marts kl 19,30 - foredrag med Louise Nyholm Kallestrup, lektor i tidlig moderne kulturhistorie ved SDU som kommer og fortæller os om Christian d. 4 og hans rolle i de danske hekseforfølgelser og hekseprocesser.   Historisk Foredragsforening leverer foredrag i Odense

Christian 4. er en af danmarkshistoriens mest kendte – og omstridte – konger. Han er kendt som renæssancekongen, der gav København smukke bygningsværker som Rundetårn og Børsen, men også som den politiske fantast, der kørte rigets finanser i sænk i Trediveårskrigen. Og så er han blevet kaldet heksejæger, fordi han aktivt blandede sig i flere processer mod formodede hekse i hele riget.

I foredraget skal vi høre om nogle af de kendte sager og prøve at forstå, hvilken rolle Christian 4. spillede i sagerne, men også hvorfor han som konge fandt det vigtigt at engagere sig i hekse.

Priser: Entré: 50,- (inkl. Kaffe og te) ☕
Bliv medlem og betal kun 20,- (var man medlem inden corona er medlemskabet blevet forlænget).
✔ Er man ny historiestuderende på SDU, kan man benytte den gratis billet man modtog i introdagene.🙌

Foredraget begynder kl. 19.30 i Historiens Hus, Odense. Vi glæder os til at se jer! 🥳

Historisk Foredragsforening – VI BEVARER ORDET™

Historisk Foredragsforening – VI BEVARER ORDET – Vi har siden 1986 sat en dagsorden med gode historiske foredrag. Beviset for at det talte ord giver resultater.

Se mere om Historisk Foredragsforening Odense, besøg foreningens hjemmeside på Historisk Foredragsforening eller kontakt os på hff-odense@hotmail.com eller Facebook 

Alle medier fra Historisk Foredragsforening er omfattet af © Copyright og må ikke kopieres.

Historisk Foredragsforening

Historisk Foredragsforening – VI BEVARER ORDET – Vi har siden 1986 sat en dagsorden med gode historiske foredrag. Beviset for at det talte ord giver resultater.