Historie

H I S T O R I S K   F O R E D R A G S F O R E N I N G   O D E N S E

Historisk Foredragsforening blev dannet i 1986 og har som opgave at formidle foredrag med et historisk indhold til alle. Foreningen er upolitisk.

VI BEVARER ORDET™ er vores mission i Historisk Foredragsforening

Bestyrelsen for historisk foredragsforening består primært af tidligere og nuværende historiestuderende og er baseret på 100% frivillighed og engagement. Foreningen afholder ca. 10-12 foredrag om året fordelt på en forårs– og efterårssæson.

Bestyrelsen bestræber sig på at arrangere foredrag med de bedste foredragsholdere og fagfolk indenfor historie, filosofi, politologi og andre relaterede emner. Målet er at sprede emnerne både tids– og emnemæssigt. Samtidig afholdes der også foredrag som har en metodisk og teoretisk vinkel, som foredrag om den historiske biografi, kildekritik, mikrohistorie med videre.

VI BEVARER ORDET™ er vores brand og mission fordi vi der udgør Historisk Foredragsforening mener at det talte ord også er forandringens ord. Det talte ord i et godt foredrag kan flytte meninger, give indsigt, forandre samfund og om nødvendigt, skabe revolutioner.
 
Derfor har vi valgt vores mission med omhu og givet den navnet VI BEVARER ORDET™

Foredragsholderne er både faghistorikere, journalister, arkæologer, politikere, filosoffer og teologer.

Alle interesserede er velkomne.

Som medlem af foreningen har man stemmeret ved generalforsamlingen, som hvert år afholdes i februar måned. Dog med enkelte undtagelser: Coronavirus i 2020 og 2021 har forskubbet denne rytme.

For nærmere oplysninger om Historisk Foredragsforening Odense besøg foreningens hjemmeside på http://foredragsforening.dk eller kontakt os på foredragsforeningen@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se vort Foredrag arkiv og se de mange omtaler af vore foredrag.

 
.