Historie

H I S T O R I S K   F O R E D R A G S F O R E N I N G   O D E N S E

Historisk Foredragsforening blev dannet i 1986 og har som opgave at formidle foredrag med et historisk indhold til alle. Foreningen er upolitisk

Bestyrelsen for historisk foredragsforening består primært af tidligere og nuværende historiestuderende og er baseret på 100 % frivillighed og engagement. Foreningen afholder ca. 10-12 foredrag om året fordelt på en forårs– og efterårssæson.

Bestyrelsen bestræber sig på at arrangere foredrag med de bedste foredragsholdere og fagfolk indenfor historie, filosofi, politologi og andre relaterede emner. Målet er at sprede emnerne både tids– og emnemæssigt. Samtidig afholdes der også foredrag som har en metodisk og teoretisk vinkel, som foredrag om den historiske biografi, kildekritik, mikrohistorie med videre.

Foredragsholderne er både faghistorikere, journalister, arkæologer, politikere, filosoffer og teologer.

Alle interesserede er velkomne.

Som medlem af foreningen har man stemmeret ved generalforsamlingen, som hvert år afholdes i februar måned.

For nærmere oplysninger om Historisk Foredragsforening Odense besøg foreningens hjemmeside på http://foredragsforening.dk eller kontakt os på foredragsforeningen@gmail.com

 

 

 

 

.

.

.